ตระกูลดัมเบิลดอร์ (Dumbledore Family)

ดัมเบิลดอร์ (Dumbledore) นับว่าเป็นนามสกุลของผู้วิเศษที่มีชื่อเสียงมากที่สุดหนึ่งนามสกุล โดยชื่อเสียงของนามสกุลนี้ เกิดขึ้นจากการประสบความสำเร็จ และ ความประพฤติอันดีงานของสมาชิกในตระกูล และ อย่างที่เราทราบกันดีกว่าหนึ่งในเจ้าของนามสกุลนี้ คือ อัลบัส ดัมเบิลดอร์ (Albus Dumbledore) ประวัติ The Dumbledores originally lived in

Read more