5 ภาพโปรโมทใหม่จากภาพยนตร์ “สัตว์มหัศจรรย์และถิ่นที่อยู่” !

Pottermore ได้ลงภาพโปรโมทใหม่ของภาพยนตร์ “สัตว์มหัศจรรย์และถิ่นที่อยู่” ที่มีกำหนดเข้าฉายในวันที่ 17 พฤศจิกายนนี้ครับ นับว่าเป็นภาพใหม่ที่ยังไม่เคยเผยแพร่ที่ไหนมากก่อนอีกด้วย.

5-%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b9%82%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%95

5-%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b9%82%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%95

5-%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b9%82%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%95

5-%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b9%82%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%95

5-%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b9%82%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%95