การจัดหมู่สิ่งมีชีวิต และ สัตว์วิเศษ !

เนื่องจากกองออกระเบียบและควบคุมสัตว์วิเศษได้จัดประเภทของสัตว์ สิ่งมีชีวิตชั้นสูง และ วิญญาณทั้งหมดที่รู้จัก สิ่งนี้ได้เป้นแนวทางที่ชี้ให้เห็นอันตรายของสัตว์แต่ละชนิด โดยแบ่งได้เป็นห้าประเภทดังนี้

ประเภทสัตว์วิเศษโดยกระทรวงเวทมนตร์ (ก.ว.ม.)

XXXXX อันตรายระดับเพชรฆาต / ไม่สามารถฝึกหรือเลี้ยงไว้ในครัวเรือนได้เลย

XXXX อันตราย / ต้องใช้ความรู้ของผู้เชี่ยวชาญ / พ่อมดที่มีทักษะสูงสามารถรับมือได้

XXX พ่อมดที่มีความสามารถทั่วไปสามารถรับมือได้

XX ไม่มีอันตราย / อาจเลี้ยงไว้ในครัวเรือนได้

X น่าเบื่อ