Potter Story Web's : โลกเวทมนตร์ แฮร์รี่ พอตเตอร์ & สัตว์มหัศจรรย์ฯ !!

Copyright ©

Potter Story Web’s 1st Harry Potter family fansite in Thailand ! 
Url : https://www.potterstoryweb.com


เกี่ยวกับกฎหมาย และ ข้อมูลบทเว็บไซต์

เว็บไซต์ พอตเตอร์ สตอร์รี่ เป็นเว็บไซต์ที่ถูกสร้างขึ้นโดยเริ่มต้นจากความชื่นชอบในวรรณกรรม และ ภาพยนตร์ชุด “แฮร์รี่ พอตเตอร์” และ “สัตว์มหัศจรรย์” ซึ่งทางผู้สรรค์สร้างเว็บไซต์แห่งนี้ มิได้มีจุดประสงค์เพื่อนำความเสียหายมาสู่เจ้าของลิขสิทธิ์แต่อย่างใดทั้งสิ้น ไม่มีจุดประสงค์เพื่อการค้า หรือ หากำไรจากผลงานอันมีลิขสิทธิ์ หากแต่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการสื่อสารในกลุ่มผู้ชื่นชอบด้วยกัน , เป็นหนึ่งในช่องทางโปรโมท และ เผยแพร่ขอมูลอันเกี่ยวกับวรรณกรรม และ ภาพยนตร์ชุด “แฮร์รี่ พอตเตอร์” และ “สัตว์มหัศจรรย์” ที่ทางผู้จัดทำเว็บไซต์ฯชื่นชอบ ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ชื่นชอบวรรณกรรม และ ภาพยนตร์ชุด “แฮร์รี่ พอตเตอร์” และ “สัตว์มหัศจรรย์” ด้วยกัน อันนำมาซึ่งผลดีต่อเจ้าของลิขสิทธิ์

ทั้งนี้ทางเว็บไซต์ พอตเตอร์ สตอร์รี่ เคยแจ้งเข้าร่วมเครือข่ายเว็บไซต์ “แฮร์รี่ พอตเตอร์” ต่อ วอร์นเนอร์ บราเดอร์ อเมริกา ผู้สร้างภาพยนตร์ชุด “แฮร์รี่ พอตเตอร์” และ “สัตว์มหัศจรรย์” และ แจ้งการมีอยู่ของเว็บไซต์ พอตเตอร์ สตอร์รี่ ต่อสำนักพิมพ์ นานมีบุ๊คส์ จำกัด สำนักพิมพ์ผู้ถือสิทธิ์จัดพิมพ์ และ จำหน่ายหนังสือ “แฮร์รี่ พอตเตอร์” รวมทั้งหนังสือที่เกี่ยวเนื่องอย่างเป็นทางการฉบับภาษาไทย ในประเทศไทย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เว็บไซต์แห่งนี้ เป็นการส่งเสริมวรรณกรรม และ ภาพยนตร์ชุดแฮร์รี่ พอตเตอร์” และ “สัตว์มหัศจรรย์” มิได้มีเจตนาบ่อนทำลายแต่อย่างใด ซึ่งเว็บไซต์ พอตเตอร์ สตอร์รี่ เป็นเพียงเว็บไซต์แฟนคลับที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบวรรณกรรม และ ภาพยนตร์ชุดแฮร์รี่ พอตเตอร์” และ “สัตว์มหัศจรรย์” ชาวไทยเท่านั้น

ลิขสิทธิ์ข้อมูลในแต่ละข้อมูล เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆแต่เพียงผู้เดียว

ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย
  • Potter Story จัดทำขึ้นโดยมิได้มีจุดประสงค์เพื่อนำความเสียหายมาสู่เจ้าของลิขสิทธิ์
  • Potter Story จัดทำขึ้นโดยมิได้มีวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือ เพื่อหากำไร การลงโฆษณาบนเว็บไซต์ฯ กระทำไปเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดทำเว็บไซต์ฯเท่านั้น มิใช่การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว.
  • Potter Story ไม่เคยนำข้อมูลทุกประเภทอันเกี่ยวกับวรรณกรรม และ ภาพยนตร์ชุด “แฮร์รี่ พอตเตอร์” และ “สัตว์มหัศจรรย์” ไม่ว่าจะเป็นงานแปล, ภาพข่าว, ภาพถ่าย ฯลฯ มาจัดจำหน่ายทางการค้า, มีไว้เพื่อขาย, เสนอขาย, ให้เช่า, เสนอให้เช่า, ให้เช่าซื้อ หรือ เสนอให้เช่าซื้อ
  • Potter Story เคยแจ้งการมีอยู่ของเว็บไซต์ต่อ วอร์เนอร์ บราเดอร์ ผู้ถือครองลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ และ สำนักพิมพ์ นานมีบุ๊คส์ จำกัด ผู้ถือครองลิขสิทธิ์วรรกรรมฉบับภาษาไทย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว.

เงื่อนไขการใช้ข้อมูล และ CREDIT

เว็บมาสเตอร์

เนื่องจากเว็บไซต์ พอตเตอร์ สตอร์รี่ มีขนาดใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งส่งผลให้ด้านข้อมูลของเว็บไซต์ฯที่ถูกสร้างขึ้นนั้น มีจำนวนมากขึ้นตามไปด้วย จากการสำรวจการใช้งานข้อมูลในเว็บไซต์ พอตเตอร์ สตอร์รี่ พบว่ามีหลายต่อหลายบุคคลที่คัดลอก และ นำข้อมูลจากเว็บไซต์ พอตเตอร์ สตอร์รี่ ไปใช้งาน แต่ก่อนนั้นทางเราไปเปิดโอกาศให้นำข้อมูลไปใช้อย่างอิสระ ซึ่งมักเกิดปัญหาการแอบอ้างอยู่เป็นประจำ และ บางครั้งนำข้อมูลจากเว็บไซต์ พอตเตอร์ สตอร์รี่ ไปใช้เชิงการค้า ดังนั้น ทางเว็บไซต์จึงมีมาตราการในเรื่องของลิขสิทธิ์เว็บไซต์ดังนี้

ข้อมูล TEXT ประเภทข่าวสาร และ งานแปล

ข้อมูล TEXT ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็น ข่าวสาร, บทความ, บทสัมภาษณ์ต่างๆ ทางเว็บไซต์ฯ พอตเตอร์ สตอร์รี่ ได้ทำการแปลจากต้นฉบับเป็นภาษาต่างประเทศ ( ภาษาอังกฤษ ) มาเป็นภาษาไทย ซึ่งทางเว็บไซต์ พอตเตอร์ สตอร์รี่ ได้รับอนุญาติจากทางเว็บไซต์แหล่งข่าวของต่างประเทศแล้ว ดังนั้นทางเว็บไซต์ พอตเตอร์ สตอร์รี่ ของสงวนสิทธิ์ที่จะ ห้ามมิให้ บุคคล หรือ เว็บมาสเตอร์ท่านใด ทำการคัดลอกข้อมูลดังกล่าวไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล หรือ เพื่อการค้า และ หากำไรโดยเด็ดขาด

ทั้งนี้หากท่านใดที่ต้องการใช้ข้อมูลงานแปลไปในทางการศึกษา เช่น นำไปอ้างอิงการทำรายงานส่งอาจารย์ หรือ นำข้อมูลไปนำเสนอในรูปแบบอื่นๆซึ่งไม่ใช่เพื่อการค้า หรือ หากำไร สามารถนำข้อมูลจากเว็บไซต์ พอตเตอร์ สตอร์รี่ ไปใช้ได้ ภายใต้เงื่อนไขการลงที่มาของข้อมูลว่ามาจากเว็บไซต์ พอตเตอร์ สตอร์รี่ เท่านั้น (การใส่เครดิต) หรือ แจ้งการนำข้อมูลไปใช้งานต่อเว็บมาสเตอร์ที่ Potterstoryweb@hotmail.com

ทั้งนี้หากข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลที่มิได้ถูกสร้างขึ้นโดยเว็บไซต์ พอตเตอร์ สตอร์รี่ ผู้ที่ทำการเผยแพร่ข้อมูลโปรดใส่เครดิตให้กับเจ้าของข้อมูล (เจ้าของลิขสิทธิ์) นั้นๆอย่างถูกต้อง

ข้อมูลประเภทรูปภาพ 

รูปภาพต่างๆที่นำเสอผ่านหน้าเว็บไซต์ พอตเตอร์ สตอร์รี่ ทางเว็บไซต์ฯได้ทำการรวบรวมจากเว็บไซต์ฯแหล่งข่าวต่างๆมานำเสนอเท่านั้น ไม่ได้เป็นผู้สร้าง หรือ ถ่ายขึ้นมาเอง ซึ่งหากผลงานชิ้นใดเป็นของเว็บไซต์ พอตเตอร์ สตอร์รี่ ทางเราจะระบุไว้โดยชัดเจน แต่ข้อมูลประเภทนี้ ทางเว็บไซต์ฯจัดว่าเป็นข้อมูลเสรี เป็นการแบ่งปันกันในสังคมอินเตอร์เน็ต บางภาพเป็นภาพประชาสัมพันธ์ โดยการกระทำดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขการลงที่มาของข้อมูล

ทั้งนี้หากข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลที่มิได้ถูกสร้างขึ้นโดยเว็บไซต์ พอตเตอร์ สตอร์รี่ ผู้ที่ทำการเผยแพร่ข้อมูลโปรดใส่เครดิตให้กับเจ้าของข้อมูล (เจ้าของลิขสิทธิ์) นั้นๆอย่างถูกต้อง

สำหรับบุคคลท่านใดที่ต้องการนำภาพจากทางเว็บไซต์ พอตเตอร์ สตอร์รี่ ไปเผยแพร่ไม่ว่าจะกรณีใดๆ สามารถนำข้อมูลภาพจากเว็บไซต์ พอตเตอร์ สตอร์รี่ ไปใช้ได้ภายใต้เงื่อนไขการลงที่มาของข้อมูลว่ามาจาก พอตเตอร์ สตอร์รี่ เท่านั้น (การใส่เครดิต) หรือ แจ้งการนำข้อมูลไปใช้งานต่อเว็บมาสเตอร์ที่ Potterstoryweb@hotmail.com

ทั้งนี้หากข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลที่มิได้ถูกสร้างขึ้นโดยเว็บไซต์ พอตเตอร์ สตอร์รี่ ผู้ที่ทำการเผยแพร่ข้อมูลโปรดใส่เครดิตให้กับเจ้าของข้อมูล (เจ้าของลิขสิทธิ์) นั้นๆอย่างถูกต้อง

ข้อมูลประเภทสื่อมัลติมีเดีย

ข้อมูลมัลติมีเดียประเภท วีดีโอ , เกมส์ , สื่อภาพเคลื่อนไหว และ เสียงเรียกเข้า ฯลฯ ทางเว็บไซต์ พอตเตอร์ สตอร์รี่ เป็นเพียงผู้รวบรวมจากหลายเว็บไซต์ฯที่มีข้อมูลเกี่ยวกับ “แฮร์รี่ พอตเตอร์” และ “สัตว์มหัศจรรย์” เพื่อประโยชน์ของสมาชิกแฟนคลับวรรณกรรม และ ภาพยนตร์ชุด “แฮร์รี่ พอตเตอร์” และ “สัตว์มหัศจรรย์” ชาวไทย ตลอดจนผู้ใช้บริการทุกๆท่านเท่านั้น มิได้เป็นผลงานของทางเว็บไซต์ พอตเตอร์ สตอร์รี่  ซึ่งหากผลงานชิ้นใดเป็นของเว็บไซต์ พอตเตอร์ สตอร์รี่ แห่งนี้ ทางเราจะระบุไว้โดยชัดเจน และ ถ้าบุคคลท่านใดที่ต้องการนำผลงานของทางเว็บไซต์ พอตเตอร์ สตอร์รี่ ไปเผยแพร่ ไม่ว่าจะกรณีใดๆ สามารถนำข้อมูลมัลติมีเดียจากเว็บไซต์ พอตเตอร์ สตอร์รี่ ไปใช้ได้ ภายใต้เงื่อนไขการลงที่มาของข้อมูลว่ามาจาก พอตเตอร์ สตอร์รี่ เท่านั้น (การใส่เครดิต) หรือ แจ้งการนำข้อมูลไปใช้งานต่อเว็บมาสเตอร์ที่ Potterstoryweb@hotmail.com

ทั้งนี้หากข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลที่มิได้ถูกสร้างขึ้นโดยเว็บไซต์ พอตเตอร์ สตอร์รี่ ผู้ที่ทำการเผยแพร่ข้อมูลโปรดใส่เครดิตให้กับเจ้าของข้อมูล (เจ้าของลิขสิทธิ์) นั้นๆอย่างถูกต้อง

มาตรการสำหรับผู้กระทำผิด

ทางเว็บไซต์ พอตเตอร์ สตอร์รี่ ไม่มีมาตรการเอาผิดใดๆแก่เว็บไซต์ฯ หรือ บุคคลที่ไม่กระทำตามเงื่อนไข หรือ ละเมิดชิ้นงานอย่างหนึ่งอย่างใดจากเว็บไซต์ พอตเตอร์ สตอร์รี่ โดยทางเราตระหนักดีว่า เป็นสำนึกส่วนบุคคลที่พึงกระทำ และ ให้เกียรติเจ้าของผลงานนั้นๆ


พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐

ผ่านการเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติ การลงพระปรมาภิไธย และการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
เมื่อ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๐ และจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๐

เว็บไซต์ พอตเตอร์ สตอร์รี่ แฟนคลับวรรณกรรม และ ภาพยนตร์ชุด “แฮร์รี่ พอตเตอร์” และ “สัตว์มหัศจรรย์” ที่ให้บริการด้านข่าวสาร , ข้อมูล , บทความงานแปล , ภาพข่าว , ตลอดจน Community สังคมออนไลน์ในหมู่ผู้ชื่นชอบวรรณกรรม และ ภาพยนตร์ชุด “แฮร์รี่ พอตเตอร์” และ “สัตว์มหัศจรรย์” ได้ร่วมสร้างสรรค์เว็บไซต์ฯ และ กระะทำการตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ (ประเทศไทย) ดังนี้

ตามมาตรา ๒๖ ผู้ให้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ข้อมูลนั้นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ แต่ในกรณีจำเป็น พนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งให้ผู้ให้บริการผู้ใดเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้เกินเก้าสิบวัน แต่ไม่เกินหนึ่งปีเป็นกรณีพิเศษ เฉพาะราย และ เฉพาะคราวก็ได้

ผู้ให้บริการจะต้องเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการเท่าที่จำเป็นเพื่อให้สามารถระบุตัวผู้ใช้บริการ นับตั้งแต่เริ่มใช้บริการ และ ต้องเก็บรักษาไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับตั้งแต่การใช้บริการ สิ้นสุดลง…

นาฬิกาของเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์สื่อสาร ต้องมีการตั้งเวลาให้ตรงกับนาฬิกาอะตอมที่ใช้อ้างอิง เช่น ที่ NIST (สหรัฐอเมริกา) , กรมอุทกศาสตร์ (กองทัพเรือ) , สถาบันมาตรวิทยา (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) หรือใช้เทียบเวลากับเครื่อง Time Server ผ่านทางอินเทอร์เน็ต เช่น เนคเทค (ntp://clock.nectec.or.th)


 

harrypotterseal

 Potter Story เป็นสมาชิกของชมรมเว็บมาสเตอร์ “แฮร์รี่ พอตเตอร์”
อย่างเป็นทางการของ วอร์นเนอร์ บราเดอร์ อเมริกา

ที่อยู่ของเว็บไซต์ : www.PotterStoryWeb.com
E-mail ติดต่อ : Potterstoryweb@hotmail.com
© Since 2002

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว.

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save