• Print

Author Topic: 24/07/2009 :: สวมหน้ากากอนามัย ลดการแพร่เชื้อโรคทางเดินหายใจ  (Read 910 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

faliona

 • นักเรียนโรงเรียนเวทมนตร์ปี 1
 • *******
 • Offline Offline
 • Posts: 449
 • CINDERELLA
โลกในยุคปัจจุบันเป็นโลกแห่งโลกาภิวัฒน์ มีความเจริญทางด้านเทคโนโลยี ทั้งการสื่อสารและการคมนาคม ความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ  การค้าเสรี และธุรกิจการท่องเที่ยวต่างๆ  ทำให้น่าเป็นห่วงว่าหากมีการเกิดโรคติดต่อระบาดจากคนสู่คน  จะทำให้การแพร่กระจายของเชื้อโรคจากพื้นที่หนึ่งไปยังพื้นที่อื่นหรือประเทศอื่นเป็นไปอย่างรวดเร็วและในวงกว้าง  โรคติดต่อมีอยู่หลายชนิด  ที่ส่งผลกระทบต่อทั้งสุขภาพและเศรษฐกิจของประชาชน ที่สำคัญโรคหนึ่ง  คือ โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ  ก่อนอื่นมาทำความรู้จักกับโรคติดเชื้อทางเดินหายใจก่อนว่าเป็นอย่างไร
โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ  เกิดจากการติดเชื้อโรคของระบบทางเดินหายใจ  ตั้งแต่จมูก  คอ  หลอดลม  ไปจนถึงปอด  เชื้อที่เป็นสาเหตุส่วนใหญ่จากเชื้อไวรัส  ได้แก่  โรคหวัด  ไข้หวัดใหญ่  ไข้หวัดนก  และซาร์ส เป็นต้น  และจากเชื้อแบคทีเรีย  ได้แก่  ปอดบวมจากแบคทีเรีย  และวัณโรค เป็นต้น  โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ ที่เกิดขึ้นได้บ่อยทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ บางคนอาจเป็นปีละหลายครั้ง เช่น โรคหวัด  แม้จะหายได้เองถ้าได้รับการดูแลอย่างถูกต้อง แต่ก็ทำให้สูญเสียแรงงาน  เวลาเรียน  และสิ้นเปลืองเงินทองปีละมากๆ  ส่วนโรคที่มีความรุนแรงและมีโอกาสที่จะเกิดการระบาดใหญ่ได้  เช่น  ไข้หวัดใหญ่  ไข้หวัดนก  ซาร์ส  หากเกิดการระบาดจะทำให้เกิดความสูญเสียอย่างมากทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  และเกิดผลกระทบในวงกว้างหลายประเทศ  จะเห็นได้จากการระบาดของโรคซาร์ส ปลายปี 2545 และไข้หวัดนก ในปี 2547


การติดต่อ  โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ    สามารถติดต่อได้หลายทาง  คือ 
1.  การไอ  จาม  หรือหายใจรดกัน  เชื้อโรคจะปนเปื้อนกับฝอยละอองของเสมหะ  น้ำมูก 
น้ำลาย  ฝอยละอองขนาดเล็กจะล่องลอยอยู่ในอากาศ    ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดสูดลมหายใจเข้าไป   
ก็จะ ติดเชื้อได้
2.  การสัมผัสกับน้ำมูก  น้ำลายของผู้ป่วยโดยตรง  จากการดูแลใกล้ชิดกับผู้ป่วย
3.  การสัมผัสกับสิ่งของเครื่องใช้ของผู้ป่วย  เช่น  เสื้อผ้า  ผ้าเช็ดหน้า  ผ้าเช็ดตัว  แก้วน้ำ 
ช้อน  จาน  ชาม  ของเล่น  หนังสือ ฯลฯ  หรือสิ่งสาธารณะที่แปดเปื้อนเชื้อโรค  เช่น 
ลูกบิดประตู   ราวบันได  ราวโหนรถเมล์  เป็นต้น

 
     การป้องกันโรค ที่สำคัญ คือ  การป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคจากผู้ป่วยไปสู่บุคคลอื่น  การป้องกันสามารถทำได้ง่ายๆโดยเริ่มจากตนเองก่อน  เมื่อป่วยด้วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ  การปฏิบัติตนเพื่อลดการแพร่เชื้อมีหลายวิธี  ดังนี้
1.  ควรหมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ  เพราะมือเป็นตัวกลางสำคัญในการแพร่เชื้อจาก
ผู้ป่วยไปยังผู้อื่นโดยตรง หรือสัมผัสผ่านตัวกลาง  เช่น  ลูกบิดประตู  โต๊ะ  เก้าอี้  เป็นต้น 
นอกจากผู้ป่วยแล้วคนปกติก็ควรล้างมือให้เป็นนิสัยและอย่าใช้มือแคะไชจมูกหรือขยี้ตา
เพราะเชื้อโรคสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทางเยื่อบุตาและจมูก   
2. ใช้ผ้าหรือกระดาษทิชชูปิดปากและจมูกเวลาไอ/จาม   หลังใช้ควรทิ้งกระดาษลงถังขยะที่
มีฝาปิด
3.  ควรแยกห้องนอน  ไม่นอนปะปนร่วมกับคนอื่น
4. ผู้ป่วยที่มีอาการไข้/ไอ   ควรพักผ่อนอยู่กับบ้านจนกว่าอาการจะดีขึ้น หากมีความจำเป็น 
ต้องไปในที่ชุมชน  เช่น  ศูนย์การค้า  โรงหนัง  โรงเรียน  ที่ทำงาน  และรถประจำทาง ฯลฯ       
ควรสวมหน้ากากอนามัยป้องกันการแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่น 


เชื้อโรคที่ออกมาจากการไอ จาม ส่วนหนึ่งที่เป็นฝอยละอองขนาดเล็กจะสามารถปนเปื้อนอยู่ในอากาศได้เป็นวันหรือหลายวัน  ขึ้นอยู่กับชนิดของเชื้อและสภาพแวดล้อม  ได้มีการทดลองแล้วว่า การสวมหน้ากากอนามัยสามารถกรองเชื้อโรคและลดละอองเสมหะที่ออกมาเวลาไอหรือจามได้  ซึ่งสามารถลดการแพร่กระจายเชื้อจากผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจไปสู่บุคคลอื่นและสภาพแวดล้อมได้ถึงร้อยละ 90 
หน้ากากอนามัยที่เหมาะสำหรับใช้ทั่วไป  มี 2 ชนิด  คือ  หน้ากากอนามัยชนิดใช้แล้วทิ้ง  และหน้ากากอนามัยชนิดทำจากผ้า       เป็นหน้ากากปิดปากและจมูก  ที่มีขนาดความกว้างประมาณ 4 นิ้ว  และความยาวประมาณ 7 นิ้ว  มีจีบตรงกลางขนาดประมาณ 3 ซม.  ติดยางยืดสำหรับคล้องใบหูทั้งสองข้าง  หน้ากากทั้งสองชนิดสามารถหาซื้อได้ง่ายจากร้านขายยา หรือร้านสะดวกซื้อทั่วไป


วิธีการใช้หน้ากากอนามัย
1. เลือกหน้ากากอนามัยขนาดพอดีกับใบหน้า (มีทั้งชนิดสำหรับเด็กและผู้ใหญ่)
2. ก่อนสวมหน้ากาก  ควรล้างมือด้วยน้ำและสบู่ให้สะอาด
3. สวมหน้ากากให้คลุมทั้งจมูกและปาก    หน้ากากควรมีความกระชับเมื่อสวมใส่  แนบไป
    กับใบหน้าตั้งแต่จมูกถึงคาง  ไม่ให้มีช่องว่างระหว่างใบหน้ากับหน้ากาก
4. หน้ากากอนามัยชนิดทำจากผ้า  สามารถซักเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ได้  การซักควรซัก     
    ให้สะอาดด้วยน้ำและผงซักฟอก  และตากแดดให้แห้ง
5. หากใช้หน้ากากที่ทำจากกระดาษ  ควรเปลี่ยนทุกวัน  และทิ้งหน้ากากที่ใช้แล้วลงถังขยะที่มีฝาปิด
6. หากหน้ากากมีการปนเปื้อนหรือชำรุด   ควรเปลี่ยนอันใหม่ทันที
7. หลังจากเลิกใช้หน้ากาก หรือภายหลังจากการเปลี่ยนหน้ากาก  ควรล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง


ในสังคมไทย  คนไทยไม่คุ้นกับการใส่หน้ากากอนามัย  ใส่แล้วอึดอัด  อาย  กลัวถูกสังคมรังเกียจ  ในปัจจุบันวิถีชีวิตของคนและระบบนิเวศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปมาก  มีเชื้อโรคสายพันธุ์ใหม่และเชื้อโรคกลายพันธุ์ที่มีความรุนแรงมากขึ้น แม้ระบบสาธารณสุขจะมีความพร้อมเพียงใด แต่หากประชาชนไม่เห็นความสำคัญและขาดความร่วมมือร่วมใจ ก็ยากที่จะรับมือกับโรคต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต   ประชาชนจึงควรตื่นตัวในการป้องกันโรคทั้งให้แก่ตนเองและครอบครัวให้ปลอดภัยจากโรค และเป็นผลดีในการป้องกันโรคต่อส่วนรวม   เราควรมาร่วมสร้างค่านิยมใหม่ให้การใส่หน้ากากอนามัยเมื่อป่วยเป็นหวัดหรือโรคติดเชื้อทางเดินหายใจอื่นๆ ไม่ใช่เรื่องน่าอาย  แต่เป็นการแสดงความใส่ใจ  ห่วงใยต่อคนรอบข้าง  ในระยะแรกอาจเห็นเป็นเรื่องแปลก      แต่เมื่อเวลาผ่านไปผู้คนส่วนใหญ่ใช้  จะกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดา  การที่ไอ/จามโดยไม่ปิดปากหรือไม่ใส่หน้ากากอนามัย   จะเป็นเรื่องที่น่าอายมากกว่า 

เครดิต :: http://dpc5.ddc.moph.go.th/SRRTcenter/mask01.doc
« Last Edit: 24 July 2009, 06:59:34 AM by faliona »

PON EILEEN SNAPE

 • LOVE HARRY POTTER ALWAYS
 • นักเรียนโรงเรียนเวทมนตร์ปี 3
 • ********
 • Offline Offline
 • Posts: 667
 • I LOVE SEVERUS SNAPE
ที่โรงเรียนใส่กันเพียบเลยค่ะเพราะกลัวหวัด2009 เหะๆๆ เดี๋ยวจะไปหามาใส่เหมือนกันค่ะ

ขอบคุณที่นำมาฝากนะค่ะ  :D

[] ~ VนมไทE ~ []

 • -{ ไม่มีเวทมนตร์ใดยิ่งใหญ่เท่าความรัก }-
 • ผู้วิเศษเลือดบริสุทธิ์
 • *****
 • Offline Offline
 • Posts: 235
ใส่กันทั้งห้องเลย  เป็นแฟชั่นแนวใหม่ เดี๋ยวนี้มี แบบ มีลายด้วย

แต่ไม่รู้ประสิทธิภาพเหมือนกันหรือเปล่า
{ ความรักไม่ได้ทำให้เราเจ็บปวด..แต่..เราเจ็บปวดกับความหวังในความรัก }

Mint Luna

 • ผู้วิเศษเลือดสีโคลน
 • ***
 • Offline Offline
 • Posts: 101
 • ฉัน~คือจอมเพี้ยน~แห่งเรเวนคลอ
อ่อคร้า

โรงเรียนของหนูก็เเจกหน้ากากอนามัยเหมือนกันคร้า

เขากลัวนักเรียนแพร่เชื้อ ข้อมูลดีมากเลยคะ   

                                                           ขอบคุณคะ ;)
สวัสดีจร้าอยุ่บ้านเรเวนคลอจร้า  เหยี่ยวสีน้ำเงิน Am love luna

Kingdom Gryfindor

 • Kingdom Gryffindor
 • สควิบ
 • **
 • Offline Offline
 • Posts: 54
 • G R Y F F I N D O R
ที่โรงเรียผมไม่ค่อยจะใส่หน้ากากอนามัยกันครับ พอใส่เริ่มเกร็งๆ เลยถอดซะสิ้นเรื่อง  >:(

HJG52

 • วันนี้...เธอทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไป
 • ผู้วิเศษเลือดสีโคลน
 • ***
 • Offline Offline
 • Posts: 122
 • ความชอบส่วนตัวบังคับกันไม่ได้
ใส่เหมือนกันค่ะ เวลาขึ้นรถเมล์ น่ากลัวจังหวัด 2009 เนี่ยคนตายทุกวันเลย

ทุกคนรักษาสุขภาพกันดีๆนะ ขอบคุณที่นำมาฝากค่ะ :D
 
L-o-V-e  Potter ^0^

Piloty Potter

 • Only U!! Only Harry!!
 • มนุษย์หมาป่า
 • ******
 • Offline Offline
 • Posts: 386
ที่โรงเรียนใส่กันไม่ค่อยเท่าไหร่ แต่ก็มีค่ะ เพราะกลัวหวัด 2009 น่ากลัวจริงๆ

ขอบคุณนะคะที่นำมาฝาก

pinkky_love

 • เพื่อประโยชน์สุขของคนส่วนใหญ่
 • นักกีฬาควิดดิชทีมชาติ ตำแหน่งคีปเปอร์
 • **********
 • Offline Offline
 • Posts: 1747
 • ทีมนี้..เป็นทีมที่ดีที่สุด! ^o^ คิดถึงริวจังจังเลย
  • sakaguchikenji
ขอบคุณที่นำมาฝากค่ะ

anny

 • อยากเป็นแม่มดจัง
 • สควิบ
 • **
 • Offline Offline
 • Posts: 73
ขอบคุณที่นำมาฝากค่ะ

SaiSung

 • Guest
ที่โรงเรียนใส่กันเพียบเลย......

กลัวกันจังหวัด 2009 ง่า

อิอิ

เราก็กลัว  :o :o

ooa

 • สควิบ
 • **
 • Offline Offline
 • Posts: 83
หน้ากากอนามัยสามารถเอาผ้ามาทำใส่เองได้นะค่ะ     :P

De_PaKaPol

 • ผู้วิเศษเลือดบริสุทธิ์
 • *****
 • Offline Offline
 • Posts: 215
ขอบคุณครับที่นำมาฝาก   :D

kookkai'

 • ผู้วิเศษเลือดผสม
 • ****
 • Offline Offline
 • Posts: 162
 • คิดถึงครอบครัวPSW ทุกคนน้าา แอดfacebookมาคุยได้นะค้ะ ^^
  • https://www.facebook.com/kookpollo.chanisara
kook kook

[ [ ◘ อะรี่ พอตเตอร์ ◘ ] ]

 • Hold On ~ Only U ...!
 • มนุษย์หมาป่า
 • ******
 • Offline Offline
 • Posts: 260
 • " Everything " means " Nothing " !!
ตอนที่ระบาดใหม่ ๆ มีเป็นโหลเลยคะ่ ^^"

ขอบคุณสำหรับบทความน้า

Mewziiyer

 • หากข้ามีเวทมนตร์ 55555
 • ผู้วิเศษเลือดบริสุทธิ์
 • *****
 • Offline Offline
 • Posts: 225
 • ความสุขเดินตามคุณไปทุกพื้นที่ :)
ขอบคุณน้องเห็บที่เอามาฝาก

ตอนนี้พี่ยังมีหรฃน้ากากติดบ้านอยู่เลย

แม้มันจะน้อยลงก็เถอะนะ ^^

 • Print