Potter Story Webboard [TH]

Potter Story Website !!! => ห้องปกครอง กฎระเบียบ และ ข้อบังคับ ! => Topic started by: ~OrenjI~ on 22 June 2010, 02:34:42 PM

Title: 22/06/53 :: วิธีการส่ง PM
Post by: ~OrenjI~ on 22 June 2010, 02:34:42 PM
วิธีการส่ง PM 

วิธีที่ 1  ให้กดผ่านจากไอค่อน  (http://i103.photobucket.com/albums/m134/Santa02/PM.png)
(สีของ PM แสดงการออนไลน์ของแต่ละคนเท่านั้น  ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลในการส่ง)

วิธีที่ 2  กดผ่านคำสั่ง  (http://i103.photobucket.com/albums/m134/Santa02/PM2.png)


ทำตามขั้นตอนดังนี้

1.   (http://i103.photobucket.com/albums/m134/Santa02/PM2.png)

2.  (http://i103.photobucket.com/albums/m134/Santa02/PM3.png)

3.  (http://i103.photobucket.com/albums/m134/Santa02/PM4.png)


เรียบเรียงข้อมูลโดย PotterStoryWeb  (เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2552 .. เวลา 01:35:26 PM)
ห้ามนำออกจาก PSW ในทุกกรณีปล. ขอลบกระทู้เก่าในบอร์ดถาม - ตอบออก  ...  เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน