• Print

Author Topic: ย้ายแล้ว: คุณชอบตัวละครใด ในแฮรี่ พอตเตอร์ภาคต่างๆ  (Read 490 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

~NeroTheCherodingerCats~

  • Moderator
  • มือปราบมารฝึกหัด
  • *
  • Offline Offline
  • Posts: 3100

เมื่อมีการเริ่มต้นเรื่องราว...มันก็จะต้องมีจุดจบ
หากแต่ว่า...มันก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณว่ามันจะจบยังไำง
แล้วคุณล่ะ อยากให้เรื่องราวของคุณจบแบบไหน??

  • Print