Harry Potter !!! > Harry Potter Star [ นักแสดงจากภาพยนตร์ แฮร์รี่ พอตเตอร์ ]

PSW.STAR 280509 - ภาพบอนนี่

(1/1)

i.m_squib:
รูปเอาไปใส่ หัว ไฮ5 กัน


สำหรับคนชอบจินนี่ นะ
ADD TOPIC DATE, DELETE IMAGE OUT & TOPIC LOCKED: 290509 18321st WARNING PM: 290509 1832LN: i.m_squib                                                        DN: i.m_squibuknow_who ++ PSWeb's STAFF T
กฎ กติกา ประจำบอร์ด PSWeb's ฉบับลงวันที่ 23 มกราคม 2552 คลิกที่นี่!!~

--- Quote from: ~ Chicken_rengeR ~ on 23 January 2009, 06:22:09 PM ---
กติกาการใช้บอร์ด PSWeb's

1. การตั้งหัวข้อกระทู้ใหม่ และ การลงเครดิต
การเริ่มต้นกระทู้ใหม่ หรือ การตั้งกระทู้ใหม่นั้น สมาชิกต้องใส่ " วันที่ " ไว้หน้าหัวข้อกระทู้นั้นเสมอ เช่น

                  22/09/07 : คุณคิดว่า แฮร์รี่ พอตเตอร์ ตอนเด็กกับตอนโตเป็นอย่างไร ?
                  หรือ
                  22/09/50 : ดูดีมีสาระกับ"คุณเป็นหนึ่งในผู้ฆ่าความฝันหรือเปล่า?

หลังจากที่ทำการตั้งกระทู้เสร็จแล้ว ให้นำ “เครดิต” ใส่ไว้ท้ายข้อความการตั้งกระทู้ใหม่ทุกครั้ง ทั้งนี้ การใส่เครดิต  หมายถึง  การอ้างอิงถึงที่มาในตัวข้องมูลนั้น  ไม่ว่าจะอยู่ไฟล์ข้อมูลรูปแบบใด  การที่เราไม่ใส่เครดิตให้นั้นทางกฎหมายถือว่าเป็นการโจรกรรมข้อมูลประเภทหนึ่ง และ เรามีโทษรับผิดตามกฎหมายถ้าเจ้าของข้อมูลดังกล่าวนั้นมาพบเจอ และดำเนินการเอาผิดกับเจ้าของกระทู้
--- End quote ---

Navigation

[0] Message Index

Go to full version