• Print

Author Topic: 27/02/2009เกียวกับโฟร์โต่ฉอบ  (Read 557 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

*~iQ-sunG~

 • สควิบ
 • **
 • Offline Offline
 • Posts: 98
คืออย่ากจะถามว่า ถ้าผมตกแตงรูปของ แฮรี่พอสเตอร์โดยใช้โฟร์โต่ฉอบทำ โดยที่มีรูปผมอยู่ในนั้นด้วย
แล้วนำมาเป็นรูปผมที่ใช่ใน potter story จะผิดกฏไหมครับ

~OrenjI~

 • εїз PSW Together Forever εїз
 • PSWeb's Staff
 • เจ้าหน้าที่กองบังคับควบคุมกฎหมายเวทมนตร์
 • *
 • Offline Offline
 • Posts: 6708
 • .:: ชางโจ ... ช่างจน ::.
Re: 27/02/2009เกียวกับPhotoshop
« Reply #1 on: 27 February 2009, 07:56:06 AM »
จะว่าผิดก็ผิดแต่จะว่าไม่ผิดก็ไม่ผิด   
ถ้าถือเรื่องตามลิขสิทธิ์ของวอร์เนอร์แล้วก็ต้องถือว่าผิดค่ะ   แต่ก็อนุโลมให้ใช้ได้อยู่เหมือนกัน
แต่ถ้าถึงเวลาที่หนังเข้าฉายก็จะต้องมีการลบภาพออกคะ  แต่มั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่ทางวอร์เนอร์ไทยจะมีมาตรการใดออกมาใช้ด้วยน่ะค่ะ

สรุป คือ อนุโลมให้ใช้ได้  ...  แต่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบได้ในอนาคต

==============================================================

ล็อคหัวข้อ วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2552
~ Chicken_rengeR ~
Staff @ Potterstoryweb.com
« Last Edit: 21 March 2009, 12:51:30 PM by ~ Chicken_rengeR ~ »


:  <กติกาการใช้บอร์ด PSWeb's>  : :  <CREDIT>  : :  <HOTLINK>  :
:   <Hogwarts School>   : :  <Signature & Photo>  : :  <HP>  : :  <PM>  :
  ~ คำคมลุง : ถ้าคุณไม่ชอบผมหรือสิ่งที่ผมทำ ก็ไม่ต้องมาดูการแสดงของผมหรือเข้าเว็บไซต์ของผม ~

 • Print