• Print

Author Topic: ปัญหาที่มักพบในการให้อาหารสายยางผ่านรูจมูก  (Read 26 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

siritidaphon

  • ผู้วิเศษเลือดสีโคลน
  • ***
  • Offline Offline
  • Posts: 107
การให้อาหารทางสายยางแก่ผู้ป่วยผ่านทางผนังหน้าท้อง และรวมไปถึงปัญหาที่มักพบได้บ่อยในขณะให้อาหารทางสายยางผ่านทางหน้าท้อง ซึ่งการให้อาหารทางสายยางถึงแม้ว่าจะเป็นการรักษาทางการแพทย์อย่างหนึ่ง แต่ก็สามารถทำให้เกิดปัญหาหรือภาวะแทรกซ้อนได้ เพราะเนื่องจากผู้ป่วยได้รับสารอาหารเข้าสู่ร่างกายด้วยวิธีการที่ไม่ปกติ

ซึ่งการรับสารอาหารที่ไม่ปกตินั้นเป็นสาเหตุของการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการสำลักอาหาร การอาเจียนระหว่างการให้อาหารทางสายยาง รวมไปถึงทางด้านร่างกายก็ถือว่ามีผลข้างเคียงเช่นเดียวกัน เพราะการให้อาหารในรูปแบบนี้ มีการใช้สายยางให้อาหารสอดใส่เข้าสู่ร่างกายของผู้ป่วย ซึ่งก็มีผลกระทบต่อร่างกายยกตัวอย่างเช่น การใส่สายยางให้อาหารผ่านทางรูจมูกอาจจะทำให้เกิดการอักเสบที่ลำคอ เนื่องจากสายยางให้อาหารที่อยู่ภายในลำคอ อาจจะทำให้เกิดการระคายเคือง การอักเสบได้ สำหรับวันนี้เราจะพูดถึงปัญหาที่ผู้ดูแลและผู้ป่วยมักพบได้บ่อยในการให้อาหารทางสายยางผ่านทางรูจมูก ซึ่งเราจะมาแนะนำวิธีการใส่สายยาง และวิธีการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องเพื่อให้ผู้ดูแลสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกวิธี

การใส่สายยางให้อาหารผ่านทางรูจมูก จะทำโดยวิธีการนำสายยาสอดผ่านจากรูจมูกข้างใดข้างหนึ่งของผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้ ผ่านไปในโพรงจมูก ลงไปในคอหอย หลอดอาหาร และทำให้ปลายสายยางให้อาหารอยู่ในตำแหน่งของกระเพาะอาหาร ซึ่งปัญหาที่อาจจะพบได้บ่อยคือ สายยางให้อาหารเกิดการลื่นหลุดออกจากตำแหน่งของกระเพาะอาหาร และปัญหาทางกายภาพคือ สายยางให้อาหารทำให้จมูก เกิดการอักเสบได้ปัญหาที่มักพบในการให้อาหารสายยางผ่านรูจมูก  ดูเพิ่มเติมที่นี่ https://thetastefood.com/อาหารสายยาง/

  • Print