Potter Story Website !!! > สนามหญ้า

17/05/52 - 2009 SUMMER PSW's Red Sun Smile !!! [ ประกาศผลจ้า ^^ ]

(1/3) > >>

김희철 ★ 신성:


ในที่สุดก็ถึงช่วงเวลาที่รอคอยกันแล้วนะครับ กับการประกาศผลรางวัลผู้ชนะในโครการกิจกรรม 2009 SUMMER PSW's Red Sun Smile !!!
ประจำปีนี้ครับ 555+ จากปีที่แล้วโครงการ " เมษาคล้ายร้อน กับ พอตเตอร์ สตอร์รี่ " และ " SUMMER Full of Happiness !!! " ได้รับการ
ตอบรับอย่างดีจากเหล่าสมาชิก มีผลงานส่งเข้าประกวดมากมายหลายรูปแบบซึ่งล้วนแต่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความตั้งใจจริง และ ปีนี้ก็เช่นเดียว
กันครับ จากวันแรกของกิจกรรมฯมาจนถึงวันนี้ ช่วงเวลาของการพัฒนาผลงานส่งเข้าประกวดก็ได้สิ้นสุดลงแล้ว  และ แน่นอนครับว่าการตัดสินนั้น
ยากเย็นเหลือเกินกว่าเราจะได้ผู้ชนะทั้ง 7 อันดับ ดังนี้ครับ !!!

เงื่อนไขการร่วมโหวตให้คะแนน
1. การโหวตให้คะแนนสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิก พอตเตอร์ สตอร์รี่ เท่านั้น.
2. สมาชิก 1 คนสามารถร่วมโหวตลงคะแนนให้ผลงานที่ชื่นชอบได้ 1 ผลงานเท่านั้น.
3. สมาชิกที่ส่งผลงานเข้าประกวด สามารถโหวตลงคะแนนให้กับผลงานตนเองได้.

หมายเหตุ - หากพบการทุจริตเกี่ยวกับการลงคะแนนโหวตไม่ว่าจะกรณีใดก็ตาม ทางเว็บไซต์ พอตเตอร์ สตอร์รี่ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้บริการ
สมาชิกนั้นๆโดยทันที ทั้งนี้จะดำเนินการแบน IP เครื่องคอมพิวเตอร์ , User รวมถึงส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมดกับระบบที่ให้บริการเป็นการถาวร.

เงื่อนไขการตัดสิน
1. ผลผู้ที่ได้รับรางวัลจะเรียงตามระดับคะแนนจากมาก ไปหาน้อย.
2. ระดับคะแนนนั้นได้มาจากผลโหวตของสมาชิกทุกคน 90% และอีก 10% มาจากคณะกรรมการประจำโครงการ.
3. ในกรณีที่คะแนนของผลงานที่เข้าประกวดเท่ากัน คณะกรรมการจะใช้วิธีจับฉลากเพื่อหาผู้ชนะในลำดับนั้นๆ.
4. ในกรณีที่พบว่าผลงานไม่เป็นไปตามกติกาที่กำหนด คณะกรรมการขอสงวนสิทธิในการตัดสินธิผลงานเข้าประกวดนั้นออกจากการแข่งขัน
5. ในการตัดสินรางวัลของทางเว็บไซต์ พอตเตอร์ สตอร์รี่ โดยใช้คะแนนมวลรวม 100% ถือเป็นที่สิ้นสุด!

ของรางวัล
อันดับ 1              - สมุดบันทึกปกสามมิติลาย แฮร์รี่ พอตเตอร์ กับ ภาคีนกฟีนิกส์
                         - จดหมายนกฮูกขอบคุณที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ
                         - แรงค์ +700

อันดับ 2              - สมุดบันทึกปกสามมิติลาย แฮร์รี่ พอตเตอร์ กับ ภาคีนกฟีนิกส์
                         - จดหมายนกฮูกขอบคุณที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ
                         - แรงค์ +600

อันดับ 3              - ถุงกระดาษภาพอัดมันชนิดแข็งลาย แฮร์รี่ พอตเตอร์ กับ ภาคีนกฟีนิกส์
                         - จดหมายนกฮูกขอบคุณที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ
                         - แรงค์ +500

อันดับ 4              - กระดาษเขียนลายนกฮูก เฮ็ดวิก
                         - จดหมายนกฮูกขอบคุณที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ
                         - แรงค์ +400

อันดับ 5              - กระบอกเหล็กใส่ดินสอลาย แฮร์รี่ พอตเตอร์
                         - จดหมายนกฮูกขอบคุณที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ
                         - แรงค์ +300

อันดับ 6              - สมุดฉีกตราโรงเรียนเวทมนตร์ศาสตร์ Hogwarts
                         - จดหมายนกฮูกขอบคุณที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ
                         - แรงค์ +200

อันดับ 7              - สมุดฉีกตราโรงเรียนเวทมนตร์ศาสตร์ Hogwarts
                         - จดหมายนกฮูกขอบคุณที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ
                         - แรงค์ +150

รางวัลชมเชย 3 รางวัล
                         - แรงค์ +100

สนับสนุนของรางวัลโดย - วอร์เนอร์ บราเดอร์ (ประเทศไทย) , สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์ , เว็บไซต์ พอตเตอร์ สตอร์รี่เว็บฯ

เงื่อนไขการรับรางวัล
1. รางวัลทุกรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
2. รางวัลประเภทพสิ่งของจะถูกจัดส่งตามวัน และ เวลาที่ระบุไว้ในกำหนดการ
3. ผู้ได้รับรางวัลอันดับที่ 1 - 7 ต้องส่งสแตมป์มูลค่า 50 บาทมาที่เว็บไซต์ฯเพื่อจัดส่งของรางวัล
4. เว็บไซต์ พอตเตอร์ สตอร์รี่ เป็นผู้ถือสิทธิ์ขาดในการตัดสินการประกวดแต่เพียงผู้เดียว!
5. เว็บไซต์ พอตเตอร์ สตอร์รี่ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลง แก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ประกาศผลรางวัลผู้ชนะในแต่ละอันดับ

ชนะเลิศอันดับที่ 1

หมายเลขผู้เข้าแข่งขัน [PSW - SM003]
ชื่อผลงาน - ฤดูร้อนแรงงง ! แฝงด้วยรอยยิ้ม :)
User       - LolipLus

ชนะเลิศอันดับที่ 2

หมายเลขผู้เข้าแข่งขัน [PSW - SM016]
ชื่อผลงาน - Miracle of Sunshine
User       - -A-YOUNA

ชนะเลิศอันดับที่ 3

หมายเลขผู้เข้าแข่งขัน [PSW - SM011]
ชื่อผลงาน - Harry Potter
User       - euang

ชนะเลิศอันดับที่ 4

หมายเลขผู้เข้าแข่งขัน [PSW - SM010]
ชื่อผลงาน - Magic of smile
User       - Miirin

ชนะเลิศอันดับที่ 5

หมายเลขผู้เข้าแข่งขัน [PSW - SM007]
ชื่อผลงาน - happy with PSW's red sun
User       - hannamu

ชนะเลิศอันดับที่ 6

หมายเลขผู้เข้าแข่งขัน [PSW - SM018]
ชื่อผลงาน - Harry potter with summer
User       - loveharry

ชนะเลิศอันดับที่ 7

หมายเลขผู้เข้าแข่งขัน [PSW - SM017]
ชื่อผลงาน - ::Freedom:: จากวันนั้น จนถึงวันนี้ [แปลกๆแฮะ 55+]
User       - NanzZ

รางวัลชมเชย
สำหรับเพื่อนๆที่ส่งผลงาน และ ไม่ได้รับรางวัล ไม่ต้องเสียใจไปนะครับ เพราะงานนี้พี่ๆจะบวกแรงค์ปลอบใจ
จำนวน 100+ ให้กับทุกคนเลยนะครับ หวังว่าคราวหน้าจะร่วมส่งผลงานสวยๆมาประกวดกันอีกน้า....... ^^

การรับรางวัล
ผู้ที่ได้รับรางวัลในอันดับต่างๆให้ทำการส่งจดหมายแนบรายละเอียดดังนี้
- ชื่อ นามสกุล
- ชื่อผลงาน , User และ Password ที่ส่งเข้าประกวด ตรงตามฐานข้อมูลเว็บบอร์ด
- อีเมล์ที่ใช้ในการส่งผลงานเข้าประกวด
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาทะเบียบบ้าน พร้อมลายมือชื่อสำเนาถูกต้อง ( เขียนมาด้วยนะครับว่าใช้เฉพาะรับของรางวัลเท่านั้น! )
- สแตมป์ยังไม่ผ่านการใช้งาน จำนวน 60 บาท

จากนั้นส่งจดหมายพร้อมรายการทั้งหมดมาที่
สำนักงานเวทมนตร์ พอตเตอร สตอร์รี่ เว็บฯ ดอทคอม
72/4 อาคาร 12 แจ้งวัฒนะซอย 5 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  กรุงเทพ 10210

เปิดรับเรื่อง แจะ จัดส่งของรางวัลตั้งแต่วันนี้ - 10 มิถุนายน 2552 นี้เท่านั้นน้า.... ^^
*หมายเหตุ - ส่งเรื่องมาเกินกำหนด ทางเว็บไซต์ พอตเตอร์ สตอร์รี่ จะถือว่าสละสิทธิ์ทันทีน้า....... 555+

LolipLus+ SEC':
กรี๊ดดดดดดดดดดดดดดด > <
นึกขึ้นได้ว่าพี่แดนตรงเวลามากกก เลยเข้ามาดู ~สำหรับทุกคะแนนโหวต ขอบคุณมากกกกกกกกกกกกกก นะคะ ดีใจมากกก ๆ
แล้วก็ขอบคุณสำหรับคอมเม้นท์ทุกอันที่ชมของเจนนี่ แบบว่ามีกำลังใจเพิ่มขึ้นมาก ๆ ^^
อ๊ะ ! แล้วทีุ่สำคัญต้่องขอบคุณพี่แดนมากกกกกกกกกกกกกกๆ หลายๆที
ที่เปิดโอกาสดีๆ (อีกครั้ง) แบบนี้ให้กับเจนนี่แล้วก็สมาชิกทุกๆคน XD
ขอบคุณเพื่อนเพื่อน พี่ซ่าส์ แล้วก็พี่ชาย (ไม่แท้ > <) อย่างพี่เฟลมม ที่ให้คำแนะนำ บอกให้รู้จุดบกพร่องต่างๆ ขอบคุณมากกก !จะจัดการเรื่องส่งของรางวัลเร็วๆนี้เลยนะคะ พี่แดนจะได้ไม่ต้องรอ
เพราะปีที่แล้วแอบช้า > < เกรงใจมากกกกกกก


--- Quote from: ~3lacl<NeL on 18 May 2009, 02:55:47 PM ---ก็ขอแสดงความยินดีกับทุกคนที่ได้รางวัลด้วยนะครับ ^^

ดีใจด้วยน้องสาว(เจนนี่) >.< คุๆๆๆๆ ก็รับรองว่าเฮียแดนจะต้องมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกกันเรื่อยๆครับ ^^

แต่คงไม่บ่อยมาก เพราะเฮียแดนตอนนี้เองก็กำลังยุ่งๆ เหอะๆๆๆ

--- End quote ---


ขอบคุณมากเลยพี่ซ่าซ่าส์ > < ฮ่าฮ่า ที่เป็นกำลังใจให้ ~

Miirin:
ขอบคุณสำหรับทุกคะแนนโหวตค่ะ ^^  :D


และกิจกรรมดี ๆๆแบบนี้


อยากได้ที่ 3 อ่ะ 55+  :-*


ได้ที่ 4 ก็ไม่เป็นไร ^^

-A-YOUNA:


ขอบคุณสำหรับทุกคะแนนโหวตด้วยค่ะ

ดีใจมากๆเลย

ได้ที่ 2 ด้วย

อยากให้มีกิจกรรมดีๆแบบนี้ต่อไปค่ะ  :-*

nuddss:
ว้ากก ไม่ติดเลยแฮะเรา :'(

แต่ก็กะไว้อยู่แล้วแหละ T  T

อืมมม งี้(ถ้า)มีคราวหลัง คงต้องทำให้น่ารักซะแล้ว

มันไม่เปงที่น่าสนใจจริงๆด้วยแฮะ T  T

(มูนาแกต้องเอากล่องเหล็กมาให้เรายลโฉมด้วยน๊า~)

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Go to full version