Potter Story Train !!! > Photoshop Room !

29/03/52 :: กติกาการใช้ห้องและสารบรรณ Photoshop Room

(1/1)

~OrenjI~:
กติกาการใช้ห้อง Photoshop Room

1. เนื้อหาที่นำมาลงในห้องนี้ขอให้เป็นความเข้าใจของเจ้าของกระทู้นั้นๆเอง
กล่าวคือ  เจ้าของกระทู้จะต้องทำเทคนิคนั้นเป็นด้วย   เพราะคุณจะต้องเป็นผู้ตอบข้อสงสัยที่จะเกิดขึ้น
หากคุณได้คัดลอกเทคนิคดังกล่าวจากผู้อื่น  ต้องสอบถามและขออนุญาตจากเจ้าของเทคนิคนั้นก่อน

2. หากมีข้อสงสัยเกี่ยวโฟโต้ช้อปให้ถามในกระทู้  ไม่ต้องไปตั้งคำถามที่ห้อง ถาม - ตอบ


Navigation

[0] Message Index

Go to full version