• Print

Author Topic: 29/03/52 :: กติกาการใช้ห้องและสารบรรณ Photoshop Room  (Read 1121 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

~OrenjI~

  • εїз PSW Together Forever εїз
  • PSWeb's Staff
  • เจ้าหน้าที่กองบังคับควบคุมกฎหมายเวทมนตร์
  • *
  • Offline Offline
  • Posts: 6708
  • .:: ชางโจ ... ช่างจน ::.
กติกาการใช้ห้อง Photoshop Room

1. เนื้อหาที่นำมาลงในห้องนี้ขอให้เป็นความเข้าใจของเจ้าของกระทู้นั้นๆเอง
กล่าวคือ  เจ้าของกระทู้จะต้องทำเทคนิคนั้นเป็นด้วย   เพราะคุณจะต้องเป็นผู้ตอบข้อสงสัยที่จะเกิดขึ้น
หากคุณได้คัดลอกเทคนิคดังกล่าวจากผู้อื่น  ต้องสอบถามและขออนุญาตจากเจ้าของเทคนิคนั้นก่อน

2. หากมีข้อสงสัยเกี่ยวโฟโต้ช้อปให้ถามในกระทู้  ไม่ต้องไปตั้งคำถามที่ห้อง ถาม - ตอบ« Last Edit: 15 September 2009, 03:24:10 PM by ~ Chicken_rengeR ~ »


:  <กติกาการใช้บอร์ด PSWeb's>  : :  <CREDIT>  : :  <HOTLINK>  :
:   <Hogwarts School>   : :  <Signature & Photo>  : :  <HP>  : :  <PM>  :
  ~ คำคมลุง : ถ้าคุณไม่ชอบผมหรือสิ่งที่ผมทำ ก็ไม่ต้องมาดูการแสดงของผมหรือเข้าเว็บไซต์ของผม ~

  • Print